Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače

Eurofondy a projekty

               untitled.png             untitled 1.png              IA_MPSVR_SR_1.jpg

 

Názov projektu:

 

„Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovské Sliače“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom je Európsky sociálny fond (www.esf.gov.Sk) a Sprostredkovateľským orgánom je Implementačná agentúra  Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repibliky (www.ia.gov.sk).      

 

                

O projekte

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače na základe predloženia žiadosti realizuje projekt „ Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovské Sliače“ .

 

Miesto realizácie projektu: Obec Liptovské Sliače

Trvanie projektu: 01.03.2019 – 30.04.2021

Výška nenávratného príspevku:   118 560€

Konkrétny ciel projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

 

Typ aktivity:

Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestnenia klientov do zariadení.

Hlavné aktivity: Poskytovanie opatrovateľskej služby.

 

Cieľová skupina:

1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

2. zamestnanci vykonávajúci politiky  a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj  v neverejnom sektore

 

Aktivity

Realizáciou projektu „Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovské Sliače “ sa podporí rozvoj poskytovania terénnej opatrovateľskej služby v územnom obvode obce Liptovské Sliače pre prijímateľov sociálnej služby odkázaným na sociálnu službu. Vytvoria sa vhodné podmienky pre zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti prijímateľov sociálnej služby a ich rodín a podporí sa súbeh rodinného a pracovného života rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby. Cieľom  aktivity – poskytovanie opatrovateľskej služby je predchádzať umiestneniu občanov seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom do pobytových zariadení sociálnych služieb. Okrem toho aktivita „Podpora opatrovateľskej služby“ podporí zotrvanie občanov  v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby. Opatrovateľskú Službu v rámci projektu poskytuje 8 odborne kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú  v pracovnom vzťahu k ZPS a DSS Liptovské Sliače.    

 

 


 

 

                   


 

webygroup

upresniť

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár


395182

Úvodná stránka